Aktivity

Kromě pravidelných tréninků sportovní přípravy pro triatlon a doplňkové a kompenzační přípravy pro plavání a atletiku pořádáme

jednodenní a víkendové sportovní kempy zaměřené vždy na vybranou sportovní aktivitu (plavání, běh, cyklistika, běh na lyžích, všeobecná kondiční příprava, triatlon)

soustředění (triatlon)

letní sportovní tábory pro děti

Pravidelně se účastníme závodů v triatlonu, doplňkově aquatlonu, běžeckých závodů, běhu na lyžích.

Veškeré aktivity jsou otevřeny široké veřejnosti, tedy i mimo oddíl.

Spolupracujeme zejména s plaveckým klubem SC PAP a atletickým klubem Hvězda Pce.