Architektonická soutěž DUKLA SPORTOVNÍ má svého vítěze.

Od 9. litopadu – tedy ode dneška, můžete v pardubické galerii shlédnout vítězný návrh i pětici dalších oceněných návrhů rekonstrukce městského atletického stadionu. Působí skutečně velkolepým dojmem a pokud se jej podaří zrealizovat, budou mít Pardubice sportovní areál hodný pořádání i těch neprestižnějších soutěží a závodů. A samozřejmě také zázemí špičkové tréninkové přípravy. Prezentace architektonických návrhů bude k vidění jen do 20. listopadu.

Mezinárodní porota určila vítěze mezinárodní urbanisticko-architektonické soutěže Dukla sportovní. Cílem první takovéto soutěže v historii města, kterou tým pardubické radnice připravoval více než dva roky, bylo najít novou podobu největšího sportovního areálu v našem městě. „Porota se jednomyslně shodla na vítězi, který si z našeho pohledu nejlépe poradil se zadáním. Jsem upřímně přesvědčený, že město získává silného a kvalitního partnera, se kterým se mu podaří proměnit tuto část města v moderní sportoviště,“ říká předseda poroty Saša Begović.

Na začátku července 2016 vybrali porotci do druhého kola pět nejlepších návrhů, jejichž autoři měli více než dva měsíce na dopracování svých návrhů. „Všech pět finalistů odvedlo velice dobrou práci, stejně tak jako autoři ostatních návrhů, kteří se do druhého kola nepropracovali. Přesto jsme se všichni po dvoudenním náročném jednání jednomyslně shodli na tom nejlepším projektu, a to jak z funkčního hlediska, tak možnosti realizovat projekt etapovitě,“ vysvětluje členka poroty zodpovědná za přípravu architektonické soutěže náměstkyně Helena Dvořáčková.

Mezinárodní soutěž byla zcela anonymní a porotci až do posledního hlasování nejenom že neznali jména autorů jednotlivých návrhů, ale také ani to, zda jsou z České republiky nebo ze zahraničí. A jméno vítěze zůstane utajené ještě dva týdny. „Pouze porota zná v tuto chvíli jméno nejlepšího autora. A zůstane to tak až do úterý 8. listopadu, kdy ve 13 hodin slavnostně vyhlásíme vítěze, a to za účasti všech pěti finalistů. Prozradit snad možná jenom mohu, že po rozdělání obálek se jmény soutěžících víme, že soutěž přilákala do Pardubic více než polovinu zahraničních ateliérů,“ prozrazuje další člen poroty a náměstek zodpovědný za přípravu projektu Jakub Rychtecký.

Ve stejný den se pak v 17 hodin v Galerii města Pardubic uskuteční slavnostní vernisáž výstavy všech soutěžních návrhů, které se zúčastní nejenom vítěz soutěže, ale také řada vzácných hostů, především z oblasti českého sportu. Součástí výstavy soutěžních návrhů bude také instalace Jiřího Davida Zátopkovy nohy, která se letos představila při příležitosti letní olympiády.

Sportovní areál na Dukle patří sice mezi největší v České republice, z větší části je ovšem nevyužívaný a značně zdevastovaný „V současné době je využitelných zhruba 15 až 20 procent z celkové plochy areálu, zbývající části jsou nefunkční. Stále jsou zde využívány pouze basketbalová a nafukovací hala nebo atletická dráha, ale ani zázemí pro atlety není dostačující,“ vysvětluje manažer projektu DUKLA SPORTOVNÍ Miroslav Janovský z odboru rozvoje a strategie města.

Cílem projektu i soutěže je revitalizace celého areálu. Architekti a urbanisti se měli co nejlépe popasovat se zadáním, na kterém projektový tým společně se sportovními kluby a veřejností pracoval více než rok. V cílovém stavu by zde měly být vybudovány atletická hala s dvěstěmetrovým oválem a kapacitou hlediště minimálně pět set míst, multifunkční sportovní hala pro více než dva a půl tisíce diváků, gymnastická tělocvična, sály pro úpolové sporty, posilovna, vnitřní běžecký okruh, nafukovací hala by měla být přestavěna na halu pro míčové sporty a chybět by v areálu nemělo ani nové zázemí pro venkovní atletické hřiště. Kromě požadavků, co všechno by měl areál svým uživatelům nabídnout, byla další podmínkou návrhů fázovatelnost výstavby. „Soutěžící museli ve svých projektech revitalizaci areálu rozdělit na jednotlivé etapy. Tou první bude na základě rozhodnutí města výstavba nové atletické haly s nezbytným zázemím,“ říká člen projektového týmu Štěpán Vacík u odboru hlavního architekta.

Autoři se také měli vypořádat s užším propojením atletického stadionu na Dukle se Základní školou Staňkova. „Rekonstrukce areálu patří mezi naše dlouhodobé cíle. Jedná se o cenné území, proto chceme, aby zde vznikl městský sportovní areál XXI. století,“ dodává primátor města Martin Charvát.

zdroj: web Galerie města Pardubic