S čím na Valnou hromadu ČTA

Ačkoli upřímně přiznávám, že neočekávám jakoukoli změnu, přeci jen pojedu se svým mandátem na sobotní Valnou hromadu ČTA s tímto návrhem:

Dle stávajících i nových Stanov ČTA volí Valná hromada tzv. Radu ČTA. Kromě Lenky Kovářové jako předsedovi Rady asociace – o Filipovi Ospalým bylo slyšet velmi často, nicméně vždy jen v souvislosti s jeho obdivuhodnými sportovními výkony. O Rudovi Coganovi bylo slyšet už méně, v podstatě ale ve stejném duchu. O panu Hendrychovi jsem neslyšel za poslední roky nic a co se týče pana Laubeho – upřímně, vůbec netuším, kdo to je, nikdy jsem ho neviděl. Nic proti nim
Problém je v tom, že ČTA je řízena úplně z jiných pozic – a to z pozice předsedy Rady ČTA, ředitele ČTA a jejího technického a sportovního ředitele. Tyto čtyři pozice zastávají tři lidé: Lenka Kovářová, Tomáš Petr a Petr Mužíček.

TY ALE NIKDO NIKDY ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEVOLIL!!!

Valná hromada, jako nejvyšší orgán ČTA, by měla primárně volit skutečné vedení ČTA, ne jakousi Radu, o které další čtyři roky nikdo nic neuslyší. Sám za sebe i za náš klub mohu říct, že

NECHCI mít dále za ředitele pana Tomáše Petra a NECHCI mít technického ředitele v osobě Petra Mužíčka.

Tzv. „mandát delegáta s hlasem rozhodujícím“, se kterým do Liberce pojedu, je dle Stanov v tomto ohledu úplně k ničemu. Svým „hlasem rozhodujícím“ nemám možnost obsazení těchto výkonných pozic jakkoli ovlivnit… A že jde skutečně o pány ředitele, svědčí i rozdělování rozpočtu asociace, resp. out-sourcing významných činností. Lze dohledat…

Stanovy zcela degradují Valnou hromadu asociace na volbu jediné pozice (předsedy Rady ČTA), které dávají prakticky neomezenou rozhodovací pravomoc a zároveň i prakticky nulovou odpovědnost. Např. za úroveň Českého poháru, za funkční informační a výsledkový servis, za smyslupnou definici pravidel (řádů) a jejich dodržování….
Navrhuji proto změnu Stanov ČTA ve prospěch přímé volby výkonného vedení ČTA s jasně vymezenými pravomocemi a odpovědností.

 

JT