PŘIHLÁŠKA

  • U žáků a dorostu bude u prezence vyžadován souhlas zák. zástupce (možno vyplnit namístě nebo stáhnout předem ZDE).
  • Přihlášky s nezplaceným startovným do 29.8.2024 budou stornovány (přihlásit znovu je možné namístě, pro dorost, juniory a dospělé s přirážkou 200,-Kč).
  • Při neúčasti pořadatel startovné nevrací (storno poplatek je 100% výše startovného).

Přihlásit je možné i prostřednictvím web. rozhraní České triatlonové asociace (nutná registrace) ZDE.