PŘIHLÁŠKY

Přihlášky k pravidelným tréninkům 2024/2025

(září 2024 – červen 2025)

1. POLOLETÍ (9. září 2024 – 31. ledna 2025), 2. POLOLETÍ (1. února 2025- 27. června 2025)

Přihlášky možné ON-LINE – formulář níže.

Platba klubových příspěvků je možná POUZE bezhotovostně převodem na účet 2400505787 / 2010 na základě níže provedené přihlášky, a to nejpozději k 15. říjnu 2024 pro 1. pololetí resp. k 15. únoru 2025 pro 2. pololetí. Vybrané tréninky Vám budou zpřístupněny ihned po jejich zaplacení.

Příspěvky nemají svůj název náhodný – sport. příprava stojí mnohonásobně více…
případným sponzorským darům se proto určitě nebráníme 😉.

KALKULÁTOR PŘÍSPĚVKŮ

  • Po - plavání, 6:00 - 7:15
  • Út - plavání, 6:00 - 7:15
  • Út - běh/cyklistika (léto), kond. příprava (zima), 16:45 - 18:15
  • St - cyklistika, 16:30-19:00, léto (pouze 16 let a st.),
  • Čt - plav. přípravka, 16:00 - 17:00 (pouze děti 8-11 let)
  • Čt - plavání, (17:30)18:00 - 19:00
  • Pá - plavání, (16:30) 17:00 - 18:00

PODMÍNKOU ČLENSTVÍ ŽÁKŮ 8-15 let, DOROSTU A JUNIORŮ V KLUBU JE ČLENSTVÍ V ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACI (novým členům zařídíme).

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ZÁVODY A PLATBA STARTOVNÉHO ŽÁKŮ, DOROSTU A JUNIORŮ (členů klubu) JE MOŽNÁ VÝHRADNĚ PŘES KLUB (sportovci se hlásí na jimi vybrané závody dle termínovky ČTA klubu, po úhradě startovného dle propozic závodu je hlub přihlásí, v následujícím roce pak mohou tito sportovci uplatnit veškeré takto zaplacené startovné závodů (při jejich absolvování) jako slevu na příspěvcích).

.

Další ustanovení (individální tréninky, omluvy s tréninků)

tréninková jednotka v rámci tréninkové skupiny v pravidelném tréninkovém čase mimo individuálně zvolenou kombinaci sportovce 300,- Kč/tr.j. (člen klubu), 500,- Kč/tr.j. (ne-člen klubu)

individuální tréninková jednotka samostatně mimo tréninkooué skupinu a pravidelný tréninkový čas 450,- Kč/tr.j. (člen klubu), 800,- Kč/tr.j. (ne-člen klubu)
– každá neúčast na tréninku, na který chodíte, neomluvená minimálně 1 hodinu před jeho začátkem bude znamenat 100,- Kč navíc v příspěvcích na následující pololetí.
– každý pozdní příchod na trénink neomluvený před jeho začátkem bude znamenat 50,-Kč navíc v příspěvcích na následující pololetí.
– za omluvu lze považovat sdělení trenérům osobně, prostřednictvím e-mailu, sms, telefonu nebo sdílené fb-skupině TRI Team (ideální způsob omluvy), a to vč. uvedení důvodu (tedy text „dnes nepřijdu“ nestačí!). Pouze v ojedinělých a zcela odůvodněných případech lze samozřejmě přijmout příslušnou omluvu i ex-post, není-li prokazatelně možné omluvit se včas.