Krize sportovní sekce ČTA

KRITIKA stávajících Prováděcích dokumentů SCM, vč. jejich uplatňování v praxi  a NÁVRH změn.

Verze s vysvětlujícími komentáři: Koncepční projekt přípravy mládeže v triatlonu 2018+ s komentáři

Verze bez vysvětlujících komentářů: Koncepční projekt přípravy mládeže v triatlonu 2018+ bez komentářů

 

Výzva všem, kterým není lhostejná situace v ČTA.

V době posledních několika let se prohloubil stav, kdy je sportovní sekce – zejména pak SCM (Sportovní centra mládeže) – prakticky neomezeně řízena jedinou osobou (sportovním ředitelem), a to bez jakékoli kontroly a jakékoli odpovědnosti. Je třeba si uvědomit, že sportovní sekce má v rukou rozvoj a udržení našeho sportu do budoucna a také, že má v rukou nemalý balík peněz primárně z veřejných zdrojů, o kterém rozhoduje.

Pseudo-transparentnost, pseudo-objektivita a pseudo-kontrola, kdy si kompetentní vzájemně myjí ruce, aby se „vlk nažral a koza zůstala celá“ dosáhla již naprosté absurdity.

Z SCM se stala cestovní kancelář prominentních a spřízněných osob zařizující rekreace ve SC Nymburk, na Mallorce… o odborné úrovni nemluvě.

Je třeba zcela zásadně předělat systém – tj. podmínky, ve kterých budou SCM-ka fungovat. V rámci tohoto systému pak realizovat (doposud stále neexistující!!!) koncepci rozvoje triatlonu v ČR.

A to tak, aby

-          SCM byla nezávislá na konkrétních jménech sport. ředitelů, hl. trenérů a dalších

-          zařazování do SCM bylo ze 100% objektivní a nezávislé na těchto osobách

-          veškeré aktivity SCM byly transparentní jak co odvedené práce participujících lidí, tak co s tím spojeným financováním (tedy kdo, proč, jak a za kolik)

-          byla vytvořena přirozená a férová(!!) konkurence

Prováděcí pokyny i jejich aktuální novelizace a zejména pak jejich aplikace v praxi, jak ji známe z posledních let jsou výsměch všem, kteří se snaží pro rozvoj triatlonu v ČR něco dělat (aniž by přitom lezli sportovní komisi do z…).

Proto dávám tuto výzvu:

1)      Pokud se Vám, stejně jako mně, nelíbí vedení sportovní sekce, přijďte na opět velmi nenápadně avizovanou a nijak neupřesněnou on-line schůzku (viz triatlon.cz/aktualizace-pokynu-k-programu-talent/) nebo dejte vědět svůj názor před tím – přetlumočím, mail czech.kt@gmail.com, fb facebook facebook.com/CzechTriTeam/ nebo třeba jen laik či komentář tady. NEBUĎTE LHOSTEJNÍ!

2)      Nestačí být kritický, je třeba taky přijít s návrhem jak to dělat jinak a lépe. Můj návrh na systémové změny (zajišťující transparentnost, objektivitu a kontrolu), určitě ne jediný možný a ne jediný správný dávám k dispozici (ve verzi s vysvětlujícími komentáři i ve verzi bez nich), www.czech-kt.cz

JT