CzechTRITeam_4_Ukraine

Všem (nejen) ukrajinským uprchlíkům nabízíme v jejich nelehké situaci možnost využití všech sportovních aktivit našeho klubu v Pardubicích, samozřejmě bez jakých-koli plateb a příspěvků.
A to jak dětem, tak i dospělým.
kontaktujte nás na +420 724 574 509 (tel/sms/WhatsApp), e-mailu czech-kt@gmail.com nebo fb @CzechTriTeam

Jan Taufer, triatlon Pardubice

 

We offer all (not only) Ukrainian refugees the opportunity to use all the sports activities of our club in Pardubice, of course without any payments or contributions.
For children and also for adults.
Contact us at +420 724 574 509 (tel/sms/WhatsApp), e-mail czech-kt@gmail.com or fb @CzechTriTeam

Jan Taufer, triathlon Pardubice