Czech TRI Cup 2024

Seriál pohodových, otevřených závodů/tréninků, kde si můžete

  • zaplavat na vzdálenostech 100, 500 nebo 1500 metrů,
  • zaběhat na vzdálenostech 400, 1000 nebo 3000 metrů spolu s plaváním (aquatlon, resp. swim-run),
  • vyzkoušet si triatlon v „nanečisto“ v triatlonové škole.

Pro zájemce – především (ale nejen) z řad žáků, dorostu a juniorů – je otevřena možnost připojit se k tréninkům, sportovním kempům a dalším aktivitám sportovního klubu.

info: +420 724 574 509, czech.kt@gmail.com, fb-messenger, WhatsApp.