Cíle technické komise pro rok 2017 … dobrý vtip??

Na oficiálním serveru ČTA triatlon.cz vyšel článek z pera technického ředitele Petra Mužíčka.

Vzbuzuje úsměv.

Byť jde spíše o tragi-komedii.

Všechno zlé, co se letos stalo, beru jako impulz. Impulz ke změně. Ke změně k lepšímu“ … píše na konci. Těch impulzů bylo ale za poslední roky tolik, že by to pohnulo i šikmou věží Pise. Nikoli však ČTA. Úroveň závodů i celého ČP, včetně sportovních i organizačních pravidel, jejich znalosti i dodržování, včetně výsledků a informačního servisu atd. atd. má bohužel spíše opačný trend…

Proč věřit, že právě nyní, před valnou hromadou, došlo k náhlému osvícení současných pánů ředitelů a příští rok dojde ke změně??

Troufnu si tvrdit, že nastal skutečně čas ke změně. Nejdříve však ke změně na ředitelských místech…

JT